Skip to content

תקנון האתר- דיאמקה תכשיטים

המוצרים – תכשיטי זהב ויהלומים המוצעים למכירה באתר.

האתר-  www.diamka.com


 כללי:

1.  מטרת התקנון הינו הסדרת היחסים בין המשתמשת ובין החברה, ומהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות בין הצדדים.

2. רכישה דרך האתר מותנית בקריאת תקנון זה והסכמה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה. כל המצהיר זאת לא תהיו לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או/ החברה ו/או/ הנהלת החברה ו/או מי מעובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התרעה ו/או/ הודעה מוקדמת.

4. מחירי המוצרים באתר לא כוללים מע״מ. כל המחירים באתר מתייחסים ליחידה אחת של מוצר למעט עגילים בהם המחירים מתייחסים לזוג. במידה ומדובר בעגיל אחד יצויין הדבר באופן ברור בדף המוצר.

5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6. המחירים המוצגים באתר על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ. דמי משלוח חינם.

7. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בהתראה ו/או בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמה הינו המחיר שהיה נקוב בעת השלמת הליך ההזמנה, דהיינו, לאחר מסירת פרטי התשלום. במידה והמחירים עודכנו טרם השלמת הליך ההזמנה הלקוח יחויב לפי המחיר המעודכן.

8. החברה רשאית להציע באתר מבצעים והנחות וכן רשאית להפסיקם בכל עת, להחליפם או לשנותם וזאת ללא צורך במתן התרעה ו/או/ הודעה מוקדמת.  

 9. בעת ההרשמה לאתר מוצעת ללקוח אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר. ההרשמה מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דיוור לפי משמעותה בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב 1982. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם אליו ניתן לעשות זאת דרך הקישור בתחתית הדיוור שקיבל. 

10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח ללקוח תזכורות אודות סל קניות שלא הושלמה בו הרכישה לכתובת המייל שהוזמנה בהליך ההרשמה. 

11. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לקוח ו/או צד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, שלא על פי הוראות תקנון זה, שכן אז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

12. תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד. הצילומים באתר מתארים מדויק ככל הניתן את המוצרים אולם יתכנו הבדלים בין התמונה באתר ובין המוצר בפועל. החברה עושה ככל שביכולתה להציג את המוצרים בצורה המשקפת את המציאות ככל שניתן.

13. המידע המוצג באתר הנו שלם ומדויק ככל שניתן אולם יובהר כי אם נפלו טעויות כלשהן הרי שהן נעשו בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

14. חלק מהתכשיטים מגיעים עם תעודה גימולוגית של מעבדת IGL. מעבדה חיצונית שנמצאת בבורסת היהלומים. ממצאי התכשיט נמדדים בקפידה ובהתאם לתנאי המעבדה.


הרשמה ורכישה באתר:

1. רכישה באתר תתאפשר בשתי דרכים – הזמנה כאורח/ת או באמצעות הרשמה לאתר.

2. בשתי הדרכים המפורטות לעיל ישנה חובה למלא טופס הזמנה ולהזין בו את כל הפרטים במדויק. במידה ויוזנו פרטים שגויים אין החברה יכולה להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם. במקרה של חזרת המשלוח לחברה עקב מסירת פרטים שגויים תשלום דמי המשלוח והטיפול יחולו על הלקוח.

3.  אופן התשלום באתר: כרטיסי אשראי – ישראכרט ,ויזה,  אמריקן אקספרס  PayPal או העברה בנקאית.

4. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח החברה תבצע בדיקה של פרטי האשראי ועם קבלת אישור הרכישה תישלח ללקוח הודעה, בדואר אלקטרוני שנמסר על ידו, שהעסקה אכן אושרה. בתשלום דרך PayPal הרכישה תושלם לאחר שיתקבל אישור מחברת PayPal ועם קבלת האישור תישלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני, שנמסר על ידו, שהעסקה אכן אושרה.

5. במקרה בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי או PayPal , מסיבה כלשהי, תישלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני על כך שהעסקה לא הושלמה. על מנת להשלים את ההזמנה הלקוח יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר. לחילופין, ניתן ליצור קשר במייל או בטלפון  על מנת להשלים את העסקה.

6. החברה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח במקרים הבאים: הופרו תנאי הסכם או או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים באתר ; נמסרו במכוון פרטים שגויים בעת ההזמנה ; קיים חוב כספי לחברה שטרם הוסדר ; השימוש באתר נעשה על מנת לבצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או נעשה על מנת לסייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל ; במידה ובוצעו מעשה או מחדל על מנת לפגוע בחברה ו/או בעובדיה ו/או בלקוחותיה.


זמן אספקה ומשלוחים:

1. משלוחים בארץ נשלחים ע”י שליח עד בית הלקוח וכוללים ביטוח בשויי התכשיט ומספר מעקב.
זמני המשלוחים תלוי אך ורק בחברת השילוח ולא באחריותנו.

משלוח מהיר בחברות אקספרס הוא בתוספת תשלום.

זמני ההספקה לתכשיט משתנים מפריט לפריט וינתן באופן מדויק בעת ההזמנה.

במידה וקיים במלאי ימסר לחברת המשלוחים עד 3 ימי עסקים.

במידה ולא קיים במלאי ימסר לחברת המשלוחים בין שבועיים לשלושה שבועות.

משלוחים בינלאומים במקרים מסויימים מחויבים במכס וישולמו על ידי הלקוח.

2. מוצר שאזל מהמלאי – יתכנו מקרים בהם בעת ביצוע ההזמנה המוצר מוצג באתר כמוצר במלאי כאשר בפועל אזל מהמלאי וטרם הורד מהאתר. במקרים כאלה החברה לא מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישר או עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. האמור כמובן כפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם בעבור המוצר, במידה ושילם, או תבטל את החיוב במידה ובוצע. 

3. הודעה על מוצר שאזל מהמלאי – במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר שאזל מהמלאי בטרם עודכן באתר החברה תעדכן את הלקוח על כך באמצעות דואר אלקטרוני, בכתובת שנמסרה על ידו בעת ההרשמה. החברה תיצור קשר על הלקוח על מנת לבצע החזר או החלפה של המוצר במוצר אחר. 

4. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות, אסונות טבע, מצבי חירום, תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או במערכת הדואר האלקטרוני שיפגעו בהליך הרכישה. 


ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1982 (להלן: חוק הגנת הצרכן).

2. ביטול עסקה יעשה דרך פנייה לשירות הלקוחות
 במייל או בטלפון 

3. ביטול עסקה ינתן במקרים שבהם מחיר התכשיט נמוך מ3000 שקל ולא יאוחר משבועיים מרגע הרכישה. תכשיטים שיוצרו בהזמנה  לא ניתן להחזרה.

4. זיכוי כאמור לעיל יבוצע במקרים בהם התקבל המוצר במשרדי החברה ללא פגם וכשלא נעשה בו כל שימוש. לחברה שיקול דעת בלעדי בקביעה האם נעשה שימוש במוצר. 

5. ביטול עסקה על ידי הלקוח יבוצע תוך שני ימי עסקים וזאת על פי הקבוע בחוק הגנת הצרכן. 

6. ביטול עסקה וזיכוי כספי לא יינתנו במקרים של שימוש בלתי סביר במוצר. 


פרטיות ואבטחת מידע:

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת דיאמקה ותכשיטים (להלן: “החברה”):

2. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין החברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookie) שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים שמתנגדים לשימוש בפרטיהם או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

6.החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. 

7. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לנרשם ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.